LOGO_HDR-02

עבודה ביום הבחירות

יום שלישי, י"ז באלול התשע"ט,  17.09.2019, הוא יום הבחירות לכנסת ה- 22, ולכן הוא יהיה יום שבתון.
מעסיק של עובד בעל זכות בחירה, אשר עובד ביום הבחירות, חייב לאפשר לעובד להגיע לקלפי על מנת להצביע.
מי שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות (ובכללם ימי מנוחה שְׁבוּעִיִּים), זכאי לשכר עבור יום השבתון.

מִי עוֹבֵד בְּיוֹם הַבְּחִירוֹת?
• עובדים בשירותי התחבורה.
• עובדים המועסקים בשירותים הציבוריים הבאים:
• שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק.
• בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון ופנסיונים.
• מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות.
• שירותי התקשורת.
• מפעלי מים וחשמל.
• חנויות לממכר מזון בין השעות 06:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים (עד 6 שעות)
• אפיית לחם וייצור מוצרי חלב.
• כוחות הביטחון, שירותי ההצלה, שירותי בריאות ושרותים אחרים, הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.

תַּשְׁלוּם עֲבוּר יוֹם הַשַּׁבָּתוֹן
• עובד שעבד אצל המעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות ובכללם ימי מנוחה שְׁבוּעִיִּים, ונעדר מעבודתו בשל השבתון, זכאי לשכר הרגיל שהיה משתכר אילו עבד באותו יום.
• מי שעובד ביום הבחירות זכאי לשכר בגובה 200%, או לשכר רגיל ויום חופש במועד אחר (גם מי שאינו זכאי לבחור כמו בני נוער ועובדים זרים, זכאים לתנאים אלו).ג

כל הזכויות שמורות לעו"ד צְבִי שָׁמִיר © 2019